Eğitim Hizmetleri Birimi
21 Temmuz 2017

EĞİTİM HİZMETLERİ BİRİMİ

                 Kurumun vizyonu, misyonu ve hedefleri doğrultusunda hastanede çalışan tüm yardımcı sağlık personeline ve talep edildiğinde diğer hastane personelinin; kuruma uyumlaştırılması, mesleki bilgi – beceri düzeylerinin çağın gelişmelerine uygun şekilde sürekli yükseltilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim programları planlanması, yürütülmesi ve kayıt altına almasını, programın başarıyla yürütülmesi için gerekli kaynakların oluşturulmasını sağlar.

HEDEFLERİMİZ

     -Kars Harakani Devlet Hastanesinde her biriminde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak,

    – Yeni tayin edilen ya da birim değiştirenlerin hastaneye, yeni birimlerine Bölüm ve Genel oryantasyonunu sağlama ile ilgili eğitim bilgilerini üst düzeyde vermek,

    -Yapılan işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını sağlamak.

EĞİTİM FALİYETLERİMİZ

            -Hastanemizde organize edilen eğitimler hastane çalışanlarına iletişim yolları kullanılarak ve duyurular yapılarak ve isimler belirlenerek katılımları sağlanmaktadır.

-Eğitimlerimiz her yılın Ocak ayında başlayıp Aralık ayına kadar devam etmektedir Kliniklerde çalışanların ihtiyaç duydukları CPR eğitimleri konuların uzmanları tarafından verilmesi sağlanmaktadır.

-Hastanemizde yeni göreve başlayanlara yönelik oryantasyon eğitimleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

   -Hastanemizde düzenli bir şekilde enfeksiyon kontrol komitesi ile işbirliği içinde çalışarak tüm hastane çalışanlarına (temizlik, güvenlik, mutfak çalışanlarına, hemşire, ebe, sağlık teknisyen gruplarına ve diğer çalışanları kapsayan) kişisel hijyen, gıda hijyeni, el yıkama, tıbbi atıklar, atıkların ayrıştırılması gibi konularda eğitimler yapılmaktadır.

          -Hastanemiz Hasta Hakları birimi ve Çalışan Hakları birimi ile ortak çalışmalar yapılarak tüm hastane çalışanlarına yönelik eğitimler organize edilerek, Hasta Hakları ve Çalışan Hakları sorumluları tarafından eğitim almaları sağlanmaktadır.

           -Eğitimlerle ilgili tüm kayıtlar Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’ne dokümanlar şeklinde iletilmektedir. Ayrıca dokümanların birer nüshası eğitim hemşireliğinde muhafaza edilmektedir.

             -Hizmet içi eğitim katılım formu ile eğitim adı, eğitimi veren kişi adı, katılımcıların isimleri ve imzaları da kayıt altına alınmaktadır.